1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 7

Str. Mitropoliei nr. 7


title}
monument
SB-II-m-A-12135

sec. XIV; sec. XVIII; după 1911.

Descriere:

Imobil format din subsol, parter şi etaj. Faţada eclectică este structurată pe zece axe la etaj. Ancadramentele ferestrelor dreptunghiulare sunt realizate prin bosaje cu ecuson central, parapet decorat cu casete, cornişe sprijinite pe console, volute din frunze de acant şi măşti umane. Între niveluri este amplasată o cornişă  profilată. Streaşină lată, intrados casetat, acoperiş în două ape. Acces în curte prin gangul boltit semicilindric. În pod se păstrează un pinion în trepte ce atestă existenţa aici, în sec. XIV, a unei case cu latura lungă spre stradă.
O placă comemorativă dezvelită în 1968: "În această casă a poposit în toiul evenimentelor din 1848 în drumul său spre Munţii Apuseni, Avram Iancu (1824-1872), membru al Comitetului Naţiunii Române".

Istoric:

În perioada august 1850-ianuarie 1851 aici a fost ascuns Ion C. Brătianu fiind refugiat ca revoluţionar. În 27 octombrie 1935 pe clădire s-a aşezat o placă care amintea acest eveniment, placă care a dispărut odată cu venirea comuniştilor.
Poarta cu feroneria datează din 1934 (poartă în mijloc iniţiala "G" de la Gherman, cel care a cumpărat clădirea). Deasupra gangului la strada mai este vizibilă vechea firma de “Hotel” scrisă cu litere negre.

Hotelul Curtea Mediaşului
În sec. XIX era locul de întâlnire al intelectualilor români, iar în timpul revoluţiei de la 1848, al revoluţionarilor români.
La 18 august 1848 Simion Bărnuţiu a fugit pe fereastră (prima fereastră de la parter din dreapta gangului)  pentru a nu fi prins de poliţia maghiară condusă de comitele suprem Fr. Beldi.
"În seara zilei de 17 august, pe la orele 10, mai mulţi soldaţi s-au dus la ospătăria „La curtea Mediaşului”, de pe strada Măcelarilor (astăzi str. Mitropoliei nr. 7). Trupa era condusă de ofiţerul acestora, italianul Urraca. Cineva i-a văzut şi l-a anunţat pe Simion Bărnuţiu, care s-a salvat fugind pe geam (pentru că locuia la parter, în partea dreaptă a gangului)"
La fel a păţit şi I.C. Brătianu care a sărit pe fereastră în 1851 pentru a scapa de politie.

După 1875 hotelul este cumpărat de Josef Meltzer care îl renovează dându-i aspectul de astăzi cu faţada în stil eclectic, extinde clădirea în curte şi adaugă încă un corp. Schimbă denumirea în Hotel Meltzer. Hotelul dispunea de o cameră cu trofee de vânătoare.
La începutul sec. XX hotelul este cumpărat de Johann Bonfert, care îl avea în arendă inca din 1898, iar în 1906 îi schimbă denumirea în Hotel Bonfert.
Din 12 octombrie 1930 la conducerea hotelului vine Hans Sattler.
În ianuarie 1934 hotelul este cumpărat de Ioan Gherasim care îl transformă în Hotel-restaurant Metropol deschis la 1 aprilie 1936.
Din 1 februarie 1939 se schimbă în Restaurant-Hotel Union al lui V. Răcuciu şi B. Gotia. Era hotel de cat. II;
Hotelul este închis în 1948.

HARTA:

ALBUM FOTO