1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 8

Str. Mitropoliei nr. 8


title}
monument
SB-II-m-B-12136

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Corpul la stradă prezintă subsol, parter, etaj şi o mansardă. Arcul mâner de paner al gangului este mimat de cele două arce de deasupra ferestrelor de la parter. La etaj se află patru ferestre cu obloane din şipci. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, a fost modificat în perioada interbelică prin realizarea mansardei. Pivniţele sunt boltite semicilindric.
Cursiva din lemn cu parapeţi plini este decorată cu o succesiune de cercuri şi elipse în relief plat.

Din 1890 şi până la primul război mondial aici va fi sediul Asociaţiei de Credit (înfiinţată în 1864), iar după război sediul Băncii de Industrie şi Comerţ (Gewerbe-und Handelsbank A.G. Hermannstader) al cărui nume se mai poate descifra pe faţadă.

HARTA: