1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 12

Str. Mitropoliei nr. 12


title}

sec. XVI-XVII; înc. sec. XIX

Descriere:

Clădirea formată din subsol, parter şi etaj cu baza la stradă are faţada simetrică, cu portalul în axul median, prezintă o poartă masivă păstrată în original (sf. sec. XIX). Ferestrele tradiţionale (şase la parter şi opt la etaj) păstrează tâmplăria tradiţională. Parterul apareiat cu bosaje cu rosturi alternate este separat printr-o cornişă de etaj. Straşina este decorată cu rozete şi palmete. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, are trei lucarne acoperite în două ape. Pivniţele şi gangul sunt boltite semicilindric iar parterul a vella.

Istoric:

Aici a fost primul sediu al Reuniunii Sodalilor Români înfiinţată de Nicolae Cristea la 28 aprilie 1867. Se mută în Xenopol la sfârşitul sec. XIX.

În perioada interbelică la parter magazinul lui Franz Serfözö până în 1938 când este înlocuit de magazinul de mezeluri şi delicatese A. Joandrea venit din str. Tg Vinului.

A locuit Dr. Liviu de Lemeny (mort în 1912).
Aici a funcţionat Poşta, iar din 1886 se mută şi Oficiul Telegrafic de la nr. 25 sub noua denumire de Direcţia Poştei şi Telecomunicaţii (Post- u. Telegraphendirektion k. u.), se mută în 1904 la nr 14.

HARTA: