1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 13

Str. Mitropoliei nr. 13


title}
monument
SB-II-m-A-12140

Casa cu cariatide
1786

Descriere:

Casa formată din pivniţă, parter şi etaj, este amplasată cu latura scurtă la stradă. Faţada simetrică realizată în stilul barocului târziu are în ax portalul în arc de cerc, cu borne din piatră, străjuit de două cariatide din piatră ce susţin un balcon. Ferestrele de la parter prezintă ancadramente întrerupte de câte şase bolţari. Cele de la etaj au ancadramente profilate cu cornişe.
Acoperişul mansardat, în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, este ventilat prin trei lucarne ochi acoperite în trei ape.
Atât gangul cât şi mai multe încăperi de la parter şi etaj au bolţi cu penetraţii baroce, subliniate prin bandouri late.
În încăperile cu tavane drepte se păstrează stucaturi de plafon.

Elemente deosebite:

-  Două statui din piatră reprezentând două tinere femei care sprijină balconul, aşezate pe un soclu de piatră. Înălţimea statuilor este de cca. 2.80 m. Sculpturile pot proveni din atelierul lui Simon Hoffmeyer;
- Pasajul de trecere în curte acoperit cu bolţi semicilindrice;

- Poarta de stejar, cu trei registre verticale, cu portiţa decupată în mijloc, este decorată cu chenare curbe şi păstrează grilajul şi feroneria specific baroce.

Istoric:

Pe locul actualei case a fost mai înainte casa cunoscutului şi apreciatului maistru aurifaber Sebastian Hann (1644-1713).
În anul 1786 moştenitorul de pe atunci Gabriel Müller vinde imobilul contesei Rahel, născuta Kendeffi, văduva după Lt. Col. Conte Gregorius Bethlen, plătind 7000 florini ungureşti.
În 1812 a fost proprietar contele Gergely Bethlen, fiul contesei Rahel, iar în 1817 contele Adam Kendeffi. 
În 1821 casa este cumparată de Samuel Soterius, casa rămânând în proprietatea acestei familii până în 1873.  Urmează ca proprietar Dr. W. Hufnagel şi după el fiica lui, Eugenie Heltner, văduvă după medicul general Dr. W Heltner.
Aici a locuit între 1850-1852 pictorul austriac Theodor Stockl.
Iniţial în locul balconului de la etaj exista un bowindou prevăzut cu două coloane, un antablament şi un fronton.
Cu ocazia luptelor din 1849, s-a produs un incendiu care a distrus etajul casei.
La restaurarea etajului, bowindoul a fost înlocuit cu balconul actual.
La sfârşitul sec. XIX aici a funcţionat o grădiniţă evanghelică.

HARTA:

ALBUM FOTO