1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 18

Str. Mitropoliei nr. 18


title}
monument
SB-II-m-B-12144

sec. XV-XVI; 1639; 1852

Clădire formată din subsol, parter şi etaj, prezintă în extremitatea stângă portalul în arc de cerc al gangului boltit în cruce cu o poartă masivă de lemn cu chenare geometrice. La parter se mai află 5 ferestre iar la etaj 6, axate pe cele de la parter. Scara barocă, în două rampe, este dispusă în aripa scurtă, pe lateralele curţii.

Elemente speciale:

- În gang se păstrează inscripţia de datare, pe o placă de piatră : “VON/ GRUND AUS RENOVIERT/ 1852/ VON/ JOSEPH BAIJER/ MICH. BUORTMES MAUR. / JOH. SEILER ZIMER. / BAUMEISTER/ ALTE ZAHL 1639”.
- Cursiva sprijinită pe console din fontă turnată şi de doi stâlpi masivi din lemn;
- Faţada în stil neogotic cu lezene în zona mediană a parterului, frize de arcaturi ogivale şi consolete atât între nivele cât şi sub streaşină;

Proprietari: Joseph Bayer din 1850 şi urmaşii lui.

HARTA:

ALBUM FOTO