1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 19

Str. Mitropoliei nr. 19


title}
monument
SB-II-m-B-12145

înc. sec. XVIII

Descriere:

Clădirea formată din subsol, parter şi etaj, are faţada pe două travei, cu o retragere a traveii din dreapta în care se află gangul cu portal mâner de paner, cu două borne de piatră şi poarta de factură barocă (refăcută). Streaşină amplă în consolă, casetată, decorată cu romburi care acoperă spaţiul din faţa intrării (înc. sec. XIX). Acoperişul în două ape, pe plan dreptunghiular, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă două lucarne înalte acoperite în două ape, cu frontoane din lemn profilate..

Pe faţadă sunt montate două plăci memoriale atestând faptul că aici a locuit “ZAHARIA BOIU (1834-1903) PEDAGOG ŞI POET” şi că în 1892 “CONDUCEREA PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN A DEFINIT MARELE MEMORAND” (Este vorba de memorandul trimis împăratului Franz Joseph la 1892).

Istoric:

La această adresă a locuit între 1863 -1903 poetul Zaharia Boiu care a fost şi proprietar.
A locuit Anastasiu Boiu la începutul sec. XX.
A fost redacţia Tribuna (din nov 1890 până în 1896 când se mută în str. Tribunei 15).
La acest sediu vor avea loc Conferinţele Naţionale ale Partidului Naţional Român din ianuarie 1892 şi iulie 1893. Tot aici va avea loc şedinţa conducerii P.N. R. din 25-26 martie 1892 pentru stabilirea textului Memorandului.
Tot.aici a funcţionat şi Institutul Tipografic al Tribunei (înfiinţată în 1890) până în 1896, unde s-au tipărit cele 7500 exemplare ale Memorandului.
Tot aici Tribunei va deschide în 1893 prima librărie românească din Sibiu.
În perioada interbelică spaţiul va fi ocupat de Şcoala profesională de Fete venită de pe Dealului numită mai târziu Şcoala de Gospodărie.

HARTA:

ALBUM FOTO