1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 25

Str. Mitropoliei nr. 25


title}

sfârşitul sec. XVIII- începutul sec. XIX

Descriere:

Clădirea a fost realizată prin unificarea mai multor corpuri (sf. sec. XIX- înc. sec. XX). Faţada este compusă simetric cu şase ferestre la etaj şi câte două ferestre în lateral faţă de portalul în arc mâner de paner cu decor geometric şi rozete florale. Decoraţia constă în bosaje la parter şi cornişă sub streaşina cu intrados cu romburi şi rozete din tencuială a acoperişului în două ape, cu coamă paralelă cu strada, prevăzut cu trei lucarne ochi.
De remarcat cursiva dreaptă pe console din fontă turnată, cu parapet metalic cu decor vegetal în manieră “1900”.

Istoric:

Unele surse indică faptul ca aici ar fi locuit academicianul Iosif Hodoş, participant la Revoluţia din 1848, rudă cu Alexandru Papiu Ilarian şi Axente Sever.
Aici a functionat Oficiul telegrafic care vine din Şaguna în 1874 si se mută la nr 14 în 1886. În locul lui se deschide Şcoala profesională ptr industria lemnului (Holzindustriefachschule).

Redacţia revistei Vatra Şcolară între 1912-1914 (vine de la nr 22).

HARTA: