1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 27

Str. Mitropoliei nr. 27


title}

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Descriere:

Clădire formată din subsol, parter şi etaj, cu 5 axe pe nivel, are portalul în arc de cerc al gangului dezaxat. Poarta cu decor geometric prezintă suprafeţe traforate, închise cu grilaj metalic şi sticlă. Ancadramentele sunt profilate la parter şi cu colonete la etaj. Cele două nivele sunt despărţite printr-un brâu torsionat, iar deasupra ferestrelor de la etaj se află o friză cu pătrate ce marchează axul acestora. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă două lucarne ochi. Gangul este boltit semicilindric aplatizat mâner de paner. Casa scării prezintă stucatură baroc. Curtea este pietruită cu pietre de rău.

Pinionul triunghiular de factură gotică păstrat spre casa de la nr. 25 (sec. XVI)

Istoric:

A locuit ca refugiat la Sibiu boierul Dimitrie Aman (tatăl pictorului Teodor Aman) în 1821-1822, la vremea respectivă casa aparţinea lui Mathia Pilder;
Spre sfârşitul sec. XIX şi până la primul război mondial, clădirea a fost folosită de armată, aici funcţionând Comandamentul Pieţei, (Militar Platzkommando k.u.k.).

HARTA: