1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 35

Str. Mitropoliei nr. 35


title}

1892

Descriere:

Clădirea ocupă o poziţie de colţ la intersecţia străzilor Mitropoliei şi Tribunei şi este formată din subsol, parter şi etaj. Faţada spre Tribunei (15 axe grupate câte trei) prezintă în axul central un acces pietonal în clădire. Gangul cu tavan drept este decorat cu cinci perechi de pilaştri angajaţi.
Decoraţia faţadei constă în ancadramente ale ferestrelor, unite la parter prin fascicule de trei brâie, cornişe de separare între nivele, ancadramente surmontate de cornişe susţinute de consolete, cu frontoane triunghiulare în dreptul rezalitelor şi un fronton amplasat deasupra axului central format din segmente curbe, bordat de volute, cu pilaştri cu caneluri având în centru blazonul lui Andrei Şaguna sub care este înscrisă data construcţiei.

Istoric:

Librăria Tipografia Arhiodicesei înfiinţată de Şaguna în 1850. Este cea mai veche tipografie în funcţiune din România.
Redacţia la Telegraful Român, cel mai vechi ziar cu apariţie neîntreruptă din S-E Europei!

Redacţia la Carpaţii, ziar naţional independent, primul număr 13 aprilie 1919

HARTA:

ALBUM FOTO