1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mare
  4. Piaţa Mare nr. 2

Piaţa Mare nr. 2


Piaţa Mare nr. 2
monument
SB-II-m-A-12092

Fostul Seminar Iezuit, azi Casa Parohială romano-catolică
Vechime: 1726-1739, cu fragmente din sec. XV

Descriere:

Clădirea formată din patru corpuri care corespund adresei din Piaţa Mică nr. 3
Spre Piaţa Mare se află corpul principal care înglobează în el o parte medievală în partea dreaptă. Este format din parter şi două etaje aşezate pe 8 axe.
Acoperiş în două ape, coama paralelă cu faţada, patru lucarne semicirculare din tablă.
Încăperile celor două etaje sunt boltite în cruce, sau semicilindric cu penetraţii.
Ancadramentul uşii de intrare păstrează data construcţiei - 1739. La parter şi etajul I se păstrează bolţile semicilindrice, iar la etajul II o boltă baroc cu penetraţii.
Faţada spre Piaţa Mare are o lungime de 31.5m

Elemente deosebite:

- O pictură murală reprezentând Maria cu pruncul în holul de la parter (sec. XVIII);
- Ancadrament renascentist timpuriu în holul de la intrare (sec. XVI);
- Stucaturile cu motive religioase în camera mare de la parter precum şi în casa scărilor de acces la etaj (sec. XVIII);

Istoric:

Pe acest loc a existat din 1466 sediul breslei croitorilor ridicat între Piaţa Mică şi Piaţa Mare pe locul vechiului zwinger.
În 1688 sediul breslei croitorilor este amenajat pentru slujbe catolice de către călugării iezuiţi.
În anii 1774-1790 la etajul al doilea a funcţionat Şcoala elementară catolică, mutată ulterior în clădirea Ursulinelor pentru a face loc Gimnaziului de Stat care va funcţiona aici până în 1899 când se mută în actuala clădire a Liceului Gheorghe Lazăr.
Între 1899 şi 1907 aici şi-a avut sediul Tribunalul judeţean (Bezirksgericht).

Începând cu sfârşitul sec. XIX, la parter se vor deschide spaţii comerciale.
În partea stângă a funcţionat primul “birou de informare pentru hoteluri, cafenele şi restaurante” din Sibiu, Fleck & Preis, mutat în 1907 în Piaţa Mică nr. 8 pentru a face loc sucursalei Sibiu a Băncii comerciale din Pesta. După 1920, când banca a fost desfinţată, locul a fost ocupat de "Siebenbürgischer Bank und Sparkassa" până la naţionalizare.

În partea dreaptă a funcţionat de la sfârşitul sec. XIX magazinul de fierărie şi articole de casă a lui Friederich Czickeli (care avea intrare şi din Piaţa Mică), continuat după primul război mondial de Rudolph Habermann (primul magazin cu articole de berărie din Sibiu), iar între 1926 şi 1938 de magazinul de articole pentru bucătărie a lui Mathias Schoger.
În mai 1938 se deschide magazinul lui Rudolf Nussbächer care era reprezentantul uzinelor IDEAL F. Schembro S.A din Mediaş şi care va funcţiona aici până la naţionalizare. Vindea jucării, cărucioare de copii, maşini de cusut şi alte articole pentru casă .
În 1949 la această adresă se găsea redacţia ziarului Lupta Sibiului, organ al CC al PMR. În perioada comunistă a funcţionat o croitorie la parter şi depozitele de confecţii ICRTI cu atelier de croitorie la etaj.

HARTA:

ALBUM FOTO