1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mare
  4. Piaţa Mare nr. 6

Piaţa Mare nr. 6


Piaţa Mare nr. 6
monument
SB-II-m-A-12096

Vechimea: sec. XV, XVIII.

Descrierea:

Casă formată din patru corpuri, cel principal situat spre piaţă având un plan dreptunghiular şi format din subsol, parter şi etaj. Faţada este organizată pe şapte axe la etaj, accesul spre curte este situat spre partea dreaptă.
Acoperişul în două ape prezintă trei lucarne având deasupra un fronton triunghiular cu un mic acoperiş în două ape. Subsolul cu bolţi semicilindrice datează de la o construcţie din sec. XV al cărui pinion în trepte este vizibil din podul casei.
Aspectul iniţial al casei în desenul din 1703: parter şi etaj, opt axe, portal central.

- Se păstrează poarta cu feroneria de la sfârşitul sec. XIX cu monogramele HAS (Hermannstädter Allgemeine Sparkasse), realizată de meseriaşul Rudolf Bock care avea un atelier de feronerie pe strada Pielarilor nr.2.

Istoric:

Casa a aparţinut comitelui Valentin Frank von Frankestein, ilustru umanist al sec. XVII.
În 1840 se deschide magazinul de haine şi parfumuri J. Franz Zöhrer care în 1843 devine şi reprezentanul societăţi de asigurări "Assicuratione Generali în Trieste", prima firmă de asigurări din Sibiu.
Din 1884 a fost sediul la Casa Generală de Economii din Sibiu (Hermannstädter Allgemeine Sparkasse) venită din str. Timotei Popovici. Banca a fost fondată în 1841.

În spaţiul comercial din dreapta gangului a funcţionat la sfârşitul sec. XIX  magazinul de bijuterii Hugo Lüdecke (magazinul a fost deschis în 1850 în str. Bălcescu nr.9); După 1905 se mută la nr. 9.

În partea stângă a clădirii funcţiona la sfârşitul sec. XIX cafeneaua lui Frenz Berthold.
La această adresă se găsea la începutul secolului XX şi Baroul Avocaţilor Sibiu, iar în perioada celui de-al doilea război mondial Chestura Poliţiei.

După lichidarea băncii Sparkasse în 1948, în clădire a funcţionat Uniunea Cooperativelor de Consum, iar la parter o sucursală CEC urmată de Cofetăria "Perla" (deschisă in 1976).

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan de asezare 1824