1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mare
  4. Piaţa Mare nr. 9

Piaţa Mare nr. 9


Piaţa Mare nr. 9
monument
SB-II-m-A-12099

Vechime: sec. XV, transformări post 1828

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj cu frontul spre piaţă uşor retras. Faţada principală structurată în şase axe are o conformaţie clasicistă.
Accesul în curte se face printr-un pasaj acoperit cu o boltă cilindrică. Casa scării din capătul spre stradă e decorată cu o nişe înaltă în arc de cerc probabil locul unei statui.
De jur împrejurul clădirii spre curte un balcon de lemn susţinut de stâlpi de lemn cu balustradă  metalică.
Acoperiş în pantă  abruptă,  două ape, coamă paralelă cu faţada, trei lucarne dreptunghiulare înalte cu fronton triunghiular. Elemente de boltire: în corpul B, şaisprezece încăperi la parter cu  bolţi cu penetraţii, în cruce sau semicilindrice şi patru încăperi la etaj cu tavane cu stucaturi. Acoperiş corp transversal B, mansardat. În curte: cursivă sprijinită pe stâlpi de lemn (corp A şi B),

Elemente arhitecturale deosebite:

- Faţada prezintă lunete semicirculare cu decoraţiile florale din tencuială precum şi basoreliefuri deasupra ferestrelor reprezentând figuri umane din mitologia romană realizate în stuc.
Intradosul streşinii este decorat cu rozete în relief realizate din lemn.

Istoric:

Primii posesori cunoscuţi ai clădirii sunt pe la anul 1456 primarul Oswald Wenzel, iar la 1468 aurarul Nikolaus Russe.
Între 1500-1600 casa a fost în posesia senatorului comerciant Johann Rappolt şi a urmaşilor săi. 
Pe la anul 1600 a cumpărat-o patricianul Armbruster urmat de Simonis, Lutsch, Czekelius von Rosenfeld (între 1706-1754) şi Michael Hirling.
Între 1795-1820 casa a fost a lui Andreas Wolff şi Georg Gross. În anul  1828 a cumpărat-o cu 3500fl. primarul Martin Von Hochmeister jr., vestitul tipograf al oraşului. El a reclădit-o aproape pe deantregul.
În 1866 a dobândit-o Universitatea Săsească şi a păstrat-o până în anul 1937.

Din 1780 aici va fi deschisă farmacia “La Leu” a lui Paul Friedrich. După moartea lui Friedrich în 1795, farmacia este preluată de Andreas Wolff şi Georg Gross. Între 1820-1836 farmacia este a familiei Sigerus de la care este cumpărată de August Teutsch la 22 octombrie 1836.
În 1884 Teutsch mută farmacia la casa de lângă, nr. 10, în spaţiul rămas funcţionând până la naţionalizare un magazin de haine şi manufacturi, sub diverse firme şi proprietari:  M. Krassowsky, Kremer & Kleisch, G. Jacobi, etc.

În partea dreaptă a gangului, J.F. Schneider isi muta în 1880 magazinul său de porţelanuri şi galanterie; Succesorul lui Schneider va fi Johann Weindel care va ocupa şi spaţiul de la parterul casei cu nr. 8, până la naţionalizare.

Aici a functionat atelierul fotografic al lui Theodor Glatz, primul atelier fotografic din Sibiu şi din Transilvania, mutat aici in 1870. Atelierul a fost deschis in 1853 in Piata Mica.
După moartea lui Glatz în 1871, atelierul este preluat de Kamille Asboth (1838 - 1908), nepoata lui Glatz, de la care este cumpărat de Emil Fischer în 1897. După 4 ani Fischer mută atelierul în str. Bălcescu nr. 1-3.
Până la primul război mondial la această adresă au funcţionat câteva societăţi de asigurări, iar după al doilea război mondial, pentru scurt timp, aici se afla Chestura Poliţiei Muncipale.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Planul cladirii, perioada interbelica