1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mare
  4. Piaţa Mare nr. 10

Piaţa Mare nr. 10


Piaţa Mare nr. 10
monument
SB-II-m-A-12100

Casa Haller
Vechime
: sec. XV - XVI

Descriere:

Casă cu plan în L, latura scurtă spre piaţă, prezintă subsol, parter şi etaj. Faţada principală este structurată pe cinci axe, având la parter, central, gangul porţii în arc semicircular.
La etaj, ferestre dreptunghiulare cu sprâncene drepte, renascentiste. Acoperiş abrupt în două ape, coamă paralelă cu faţada, lucarne de tip ochi, dispuse pe două niveluri. Accesul în gangul porţii se face printr-un portal de piatră.
În interior, se remarcă bolţile încăperilor de la parter: semicilindrice şi în cruce; Un corp de clădire valoros este turnul locuinţă gotic ridicat pe două etaje,  acoperiş foarte abrupt, în două ape, învelit cu olane.

Elemente arhitecturale deosebite:

- Portalul prevăzut cu un ancadrament de formă semicirculară în partea superioară. Montanţii sunt compuşi din câte o coloană adosată cu capitel corintic. Timpanele arcului sunt decorate cu trofee realizate în relief. Antablament cu cornişa sprijinită pe o friză de denticule, iar în ax - blazonul lui Petrus Haller şi anul 1537. Deasupra, un fronton în centrul căruia apare un medalion circular cu un portret de războinic văzut din profil.
- Ancadrament de piatră în partea stângă a gangului;
- Turnul din curte, (sec. XV) pe două nivele cu acoperiş abrupt, prezintă trei ferestre cu ancadrament de piatră cu baghete încrucişate la etajul II. Unele surse indică faptul că ar fi avut rol de capelă; Dimensiunile turnului: 7.6 x 5.8m. Accesul in turn se facea printr-o scara in spirala care se afla pe latura de sud si a carei urme sunt vizibile in acoperisul constructiei invecinate.
- Ancadrament de uşă în arc frânt, acces în pivniţă, în stânga gangului porţii;
- Ancadrament de uşă spre casa scărilor etajului corpului principal. Usciorii sunt decoraţi cu motive renascentiste realizate în relief şi blazonul lui Haller.
- Faţada cu ferestre cu ancadrament din piatră şi picturi murale în partea superioară reprezentând lei. Au fost descoperite în timpul lucrărilor de reabilitare din 2006.
- Vechiul pinion triunghiular gotic spre casa de la nr. 9, vizibil din curte.

Istoric:

După 1470 casa se afla în proprietatea senatorului Hyeronimus Schneider, care probabil a clădit-o. La vremea respectivă casa se număra printre primele cinci case din oraş cu cel mai mare impozit.
Urmează Michael Gereb, spre 1490. După anul 1500, casa aparţine primarului Johannes Agatha urmat de comerciantul Szervatius Holzschuch până în 1524 când o vinde lui Michael Altemberger (fiul primarului Thomas Altemberger).
În 1537 Michael Altemberger o vinde lui Petrus Haller. Acestuia din urmă îi aparţin lucrările din perioada Renaşterii.
În posesia familiei Haller casa a rămas până în anul 1882 când Antonie Haller o vinde lui Wilhelm Nendwich.
Acesta o vinde însă după numai doi ani lui August Teutsch care îşi mută aici în septembrie 1884 farmacia de la nr. 9.
După moartea lui Teutsch, farmacia “La Leu” (Zum Löwen) este cumpărată de Albert Zink, iar casa intră în proprietatea Universităţii Săseşti.
După primul război mondial farmacia aparţine lui Emil Wermescher până la naţionalizare în 1949.
Va continua să fie farmacie şi în perioada comunistă şi după 1989, ea fiind închisă în 2011.

Înainte de farmacia lui Teutsch, in partea dreaptă a gangului a functionat magazinul de porţelanuri şi galanterie J.F. Schneider deschis în 1855. Dupa 1880 se muta in cladirea de alaturi, la nr. 9.

În partea stângă a gangului a funcţionat un magazin de modă şi manufacturi sub diverse firme şi proprietari.
Astfel, la sfârşitul sec. XIX era Casa de modă G.A. Gross, la începutul sec. XX magazinul de modă Karl Kremer, iar în 1928 se deschide magazinul lui Schuster & Breitenstein devenit după doi ani magazin de ciorapi şi tricotaje (proprietar Carl Breitenstein) până la război când este cumpărat de Gustav Iacobi.
După naţionalizare a rămas un magazin de tricotaje pe toată perioada comunistă.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan, perioada interbelica