1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mare
  4. Piaţa Mare nr. 15

Piaţa Mare nr. 15


Piaţa Mare nr. 15
monument
SB-II-m-B-12105

Vechime: sec. XV-XVIII, transformată în sec. XIX

Descriere:

Casa compusă din subsol, parter şi etaj, prezintă o faţadă spre piaţă, eclectică de sfârşit de sec. XIX, cu cinci ferestre dreptunghiulare (surmontate de frontoane triunghiulare. Cornişa pronunţată sprijinită pe console decorate cu frize de acant. În plan vertical axa centrală este mărginită de lezene cu capiteluri corintice ce se repetă şi în flancurile clădirii. Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, două lucarne ovale. Acces spre curte,  printr-o uşă practicată la nivelul primei axe din stânga  Dintre elementele originare se păstrează bolţile semicilindrice de la toate nivelele (sec. XV) şi bolţile în cruce de la etaj.

Istoric:

La sfârşitul sec. XVIII casa avea acces central la parter, cinci ferestre renascentiste la etaj, pe acoperiş două lucarne dreptunghiulare şi un contrafort de sprijin pe colţul nordic (conform unei picturi de Franz Neuhauser jun.)
Partea spre curte datează din sec. XVIII.

Dintre proprietari: Wilhelm Nendwich până la începutul sec. XX,  Franz Reissenberger (până la primul război mondial) şi Dr. Ilie Beu în perioada interbelică.

La parter în partea dreaptă se afla magazinul de articole de casă Paul Nendwich care se continua de la nr. 14.
După moartea lui Wilhelm magazinul este cumpărat de Franz Reissenberger care cumpără şi casa.
În perioada interbelică găsim aici Banca Comercială Italiană şi Romană, iar la 14 aprilie 1938 se deschide mag. de stofe şi postavuri a Coop. de Consum Andrei Bârseanu.

HARTA: