1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Andrei Şaguna
  4. Str. Andrei Şaguna nr. 8

Str. Andrei Şaguna nr. 8


title}

Vechime: 1886; 1939

Clădirea de la stradă, în stil Art Deco, datează din anul 1939 fiind ridicată de ASTRA dupa proiectul arhitectului A. Cernea şi lucrările executate de ing. S. Gongolea.
Pe acest loc a existat o casă construită în anii '30 ai sec. XIX de Franz Hummel pentru hanul "La Leul Alb". Casa a fost cumpărată de comunitatea românească în a doua jumatate a sec. XIX.
În curte s-a construit în 1886 o clădire cu două etaje pentru Şcoala normală de fete.

Şcoala Civilă Superioară de Fete cu Internat a Asociaţiunii

A fost ridicată în 1886 după planurile arhitectului Maetz.
În noua clădire au fost mutate şi clasele Şcolii Civile Primare de Fete care funcţiona din octombrie 1883 pe locul unde se află Şcoala Regina Maria de pe Zaharia Boiu nr 1.
La conducerea şcolii s-au perindat Daniil Popovici Bărcianu (primul director), Septimiu Albini, Ioan Popescu, Ioan Crişan si Vasile Bologa.
În primul an au fost 43 de eleve iar până în 1919 au urmat cursurile acestei şcoli 2308 de eleve.
Din 15 iunie 1919 „Şcoala civilă de fete ” se transformă în  Liceul de fete patronat de stat.
În anul şcolar 1919 –1920 localul liceului este predat „ Şcolii militare superioare”.
Din 1920 a continuat să funcţioneze sub auspiciile Reuniunii Romane de Femei din Sibiu un curs de doi ani de industrie şi gospodărie.
În 22 decembrie 1924 liceul primeşte denumirea de Liceul de fete „ Domniţa Ileana”.
Aici funcţiona şi Internatul şcolii. După 1919, internatul trebuia să asigure 2/3 din locuri pentru elevele Liceului de Fete.
În 1924 internatul a fost dotat cu instalaţii sanitare moderne. In perioada 12-17 aprilie 1925 a găzduit pe Principesa Ileana.
Directorii internatului Asociaţiunii au fost: Baronesa Elena Popp în 1886, Elena Pătraşcu (1887-1912), Ana Broşteanu (1912-1913), Eugenia Greavu (1913-1916), intre 1916-1917 internatul a fost închis, Leontina Bunea (1917-1919), Ana Broşteanu ((1919-1923), Constanţa Octavia Colbozi (dupa 1923 ).
În perioada 1941-1946 aici a funcţionat Căminul de fete al Universităţii din Cluj;
În prezent este Şcoala ajutătoare de hipoacuzici.
 

În clădirea veche din faţă:

În 1872 se mută aici Biblioteca Asociaţiunii care va funcţiona la aceasta adresa până în 1905 când se mută în noua clădire a Asociatiunii. A fost sediul ASTRA până în 1905.
Redacţia ziarului lui Octavian Goga “Ţara Noastră” între 1908-1909;
Aici a trăit ultimii ani de viaţă Iosif Şuluţiu-Sterca şi tot aici a locuit Ioan Borcia.

HARTA:

ALBUM FOTO