Turnul Olarilor


title}
monument
SB-II-m-A-12010.03

Str Cetăţii
A fost construit în sec. XV din piatră şi consolidat un secol mai târziu.

De plan dreptunghiular, cu o retragere a corpului paralelipipedic al turnului, de la cel de al doilea nivel, unde pe fiecare latură sunt practicate câte două deschideri înguste de forma unor metereze.
Partea superioară, ieşită în afară, se sprijină pe o înşiruire de console cu guri de aruncare. De jur împrejur sunt amplasate câte cinci lăcaşuri de tragere pentru archebuze. Sub streaşina: metereze în formă de trepte. Acoperiş piramidal în patru ape executat cu învelitoare din olane.
Turnul este considerat de mulţi cercetători că fiind de provenienţa mai recentă, de pe la mijlocul secolului al XVI-lea.
Înălţimea: 19.60m.

Turnul a fost renovat în perioada 2019-2020 printr-o investiţie a Primăriei Sibiu.

HARTA:

ALBUM FOTO