Turnul Dulgherilor


title}
monument
SB-II-m-A-12010.03

Str. Cetăţii
1337 – 1366

Este un turn de flancare alipit incintei a III-a. Plan circular la bază. De la nivelul cornişei, turnul primeşte forma unei prisme octogonale încheiată în porţiunea superioară printr-o parte ieşită în exterior susţinută de console cu guri de păcură între arce. Sub streaşină - decor în formă de creneluri.
Acoperiş de forma unei piramide octogonale ascuţite. Restaurat în 1967 şi 2008.
Are 21.65m înălţime.

Turnul a fost renovat în perioada 2019-2020 printr-o investiţie a Primăriei Sibiu.

HARTA:

ALBUM FOTO