1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 5

Str. Avram Iancu nr. 5


title}
monument
SB-II-m-A-12039

Vechime: 2/2 sec. XV, 2/2 sec. XVIII

Descriere:

Clădire formată din subsol, parter, etaj şi pod mansardat, prezintă 9 ferestre la etaj şi 6 axe la parterul modificat. Accesul în curte se face printr-un portal semicilindric. Decoraţia constă în bosaje din tencuială la parter, ancadramente liniare şi cornişă profilată la etaj. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, cu lucarne în trei ape la mansardă, prezintă spre curte lucarne ochi şi coşuri baroce. Partea posterioară a curţii este închisă de un fragment al zidului centurii a II-a, parazitat de anexe. Parterul este integral boltit semicilindric (inclusiv gangul), cu penetraţii sau în cruce.

Elemente deosebite:

- Portalul cu cele două borne de piatră în stil baroc;
- Cursiva cu parapet din lemn sprijinită pe console de lemn (sec. XVIII).

Istoric:

Casa a fost în proprietatea Bisericii Ortodoxe încă din sec. XIX.
Primul magazin deschis la stradă a fost al lui Johann Weiner în a doua jumătate a sec. XIX. În primul deceniu al sec. XX apare un depozit de băuturi pentru ca în iulie 1921 să se deschidă bodega Popa Luca care după un an se va muta în strada 9 Mai.
În 1931 se va deschide magazinul de delicatese “La Paşa” a lui B. Sachimian, dar nici acesta nu rămâne multă vreme la această adresă mutându-se în str. N Bălcescu. Locul este luat de un restaurant.
În partea centrală (în stânga gangului) se deschide în 1922 Tipografia şi Librăria "Oastea Domnului" care va funcţiona până în 1935. În spaţiul rămas liber se va deschide Cofetăria “Avram Iancu”.

În partea stângă a clădirii se deschide în mai 1926 magazinul de pielărie Vasile Căpăţâna, continuat de Toma Grecu, iar din 1943 de Victor Stoişor până la naţionalizare.

HARTA:

ALBUM FOTO