1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 6

Str. Avram Iancu nr. 6


title}
monument
SB-II-m-B-12040

Vechime: sec. XV; sec. XVII - XVIII;

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj, faţada la stradă, cinci axe la etaj, ferestrele prezintă ancadramente cu bosaje din stucatură; în partea superioară, central, apare un ecuson. Central se plasează gangul porţii cu un ancadrament profilat din piatră, arc mâner de coş, Canaturile porţii realizate din scânduri aşezate în V (sec. XVIII).
Faţada se încheie cu o streaşină profilată având intradosul decorat cu rozete în relief.
Acoperiş, două ape, coamă paralelă cu faţada, două lucarne semicirculare realizate din tablă.

Istoric:

Aici a  locuit Baron Urs de Margina în ultimii ani de viaţă.
În perioada interbelică proprietar era Dr. Octavian Beu, fiul lui Ilie Beu.
La începutul sec. XX a funcţionat o grădiniţă.
La stradă, magazinul de mobilă Illesi Ludwig începând cu sf. sec. XIX şi până la primul război mondial.
În perioada interbelică un magazin de articole sportive Anton Juratsch, înlocuit de magazinul de maşini de scris Bologa & Co mutat de la nr. 5.
Din ianuarie 1941 devine magazinul de articole tehnice Lothar Schmidt.
A funcţionat şi Banca Agricolă Avrig şi Casa de Economii S.A. desfinţată în 1936.

HARTA: