1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 14

Str. Avram Iancu nr. 14


title}
monument
SB-II-m-A-12045

sec. XVI - XVIII

Casă formată din subsol, parter şi etaj, prin unficarea a două corpuri. Faţada pe şapte axe (etaj), cele două din dreapta plasate pe un rezalit. Ferestrele sunt dreptunghiulare cu ancadrament din tencuială. Acoperiş abrupt, are două lucarne de tip ochi. Curte: cursivă de lemn susţinută de stâlpi de lemn pe întreg perimetrul. În interior mai multe încăperi cu tavane cu stucatură.

- Camera de la parter cu bolţi în cruce susţinute de consolete renascentiste cu stucaturi baroc (sec. XVIII);
- Gangul de acces în incintă, în arc mâner de coş, boltit semicilindric pe arcuri dublou.

La parter a funcţionat un restaurant de la sfârşitul sec. XIX şi până după al doilea război mondial.

HARTA:

ALBUM FOTO