1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 17

Str. Avram Iancu nr. 17


title}

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj, aşezată pe o parcelă îngustă cu latura scurtă la strada. Faţada cu 3 axe constă din ancadramente profilate la etaj, brâu de separare între nivele, antablament susţinut de pilaştri apareiaţi cu bosaje ce marchează extremităţile faţadei. Acoperişul înalt, în două ape, cu coamă paralelă cu faţadă, prezintă două lucarne ochi.
Gangul pietonal este boltit în cruce, la fel cu o încăpere de la parter.

Istoric:

Casa s-a aflat în a doua jumătate a sec. XIX în proprietatea lui Johann Böbel care avea deschisă o brutărie. În 1880 Böbel renunţă la brutărie pe care o vinde lui Karl Gross. Aici va funcţiona o brutărie până la al doilea război mondial. După moartea lui Böbel casa este vândută lui Paul Theil, iar în perioada interbelică proprietar apare Ferdinand Rodenbücher care cumpără şi brutăria de la parter transformând-o în băcănie.

În timpul revoluţiei de la 1848 Timotei Cipariu , o mare personalitate a culturii româneşti, deputat şi membru în Comitetul de Conducere al Revoluţiei, urmărit de autorităţi, se refugiază la Sibiu, unde se stabileşte într-o cameră de la etajul casei Böbel.
Tot în casa lui Johann Böbel, Cipariu se întâlneşte cu unii dintre conducătorii revoluţiei - Gheorghe Bariţiu, Simion Bărnuţiu, August Treboniu Laurian, Axente Sever, Avram Iancu, Ion Maiorescu, Dionisie Romano, Nicolae Nifon Bălăşescu - împreună cu care planifica mersul evenimentelor.
A locuit Timotei Cipariu în perioada 1848-1849.

HARTA:

ALBUM FOTO