1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 27

Str. Avram Iancu nr. 27


title}

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj. Faţada prezintă 5 ferestre la etaj, 3 la parter şi portalul în extremitatea stângă. Decoraţia este completată de ancadramente cu bolţar la parter şi profilate la etaj, pilaştri dreptunghiulari din tencuială la etaj ce împart faţada în cinci câmpuri, brâu şi cornişă. Acoperişul în două ape, cu coamă  paralelă cu faţada, mansardat, prezintă 3 lucarne înalte.
Corpul din spatele curţii construit pe zidul incintei a III-a.
Pivniţele boltite înglobează resturi ale unor corpuri medievale.

Istoric:

În perioada sept. 1848-martie 1849 aici a funcţionat Comitetul Naţional Roman. În această clădire au locuit în perioada respectivă Simion Bărnuţiu, George Bariţiu şi Nicolae Bălăşescu. Casa aparţinea unui oarecare Kinetti
În noiembrie aici poposeşte Nicolae Bălcescu, iar în decembrie 1848 poposeşte şi Avram Iancu.
În anul 1972 în pivniţa clădirii a fost descoperit tezaurul Comitatului compus din 6 982 monede din argint slab aliat ascuns aici la intrarea trupelor maghiare în oraş. Descoperirea a fost făcută de un cocoş scăpat în pivniţă. În prezent tezaurul se află la Muzeul de Istorie.
La sfârşitul sec. XIX casa aparţinea lui Michael Göltl.

HARTA: