1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 29

Str. Avram Iancu nr. 29


title}

sf. sec. XIX

Casă formată din subsol, parter şi etaj cu faţada pe 4 axe. Poarta de lemn cu chenare geometrice are un trafor metalic la partea superioară. Ancadramentul ferestrelor de la etaj cu coloane şi antablament neoclasicist la partea superioară. Acoperiş în două ape cu pantă mică şi două lucarne ochi.

Portalul în semicerc al gangului este subliniat prin doi pilaştri semicirculari, cu capiteluri corintice susţinând un antablament profilat, cu cornişă.

Casă ridicată de Karl Schillinger, de la urmaşii căruia este cumpărată în 1910 de Dr. Ioan Fruma.

HARTA:

ALBUM FOTO