1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Avram Iancu
  4. Str. Avram Iancu nr. 31

Str. Avram Iancu nr. 31


title}

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Casă formată din subsol, parter, etaj şi pod mansardat. Faţada structurată pe 3 axe cu poarta gangului pietonal, în stânga, decorată cu lezene apareiate cu bosaje. Acoperişul în două ape, mansardat, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă trei lucarne înalte, acoperite în trei ape. Gangul este boltit în cruce aplatizat, iar casa scării din zona posterioară a clădirii prezintă elemente de boltire baroce.
Aripa din spate, construită pe zidul incintei a III-a, înglobează turnul cu plan dreptunghiular transformat în locuinţă. Turnul este acoperit într-o apă, spre exterior (spre parcelele din str. Movilei), cu o lucarnă acoperită prin rupere de pantă.

La începutul sec. XX aici a locuit Augustin Bena;
În perioada interbelică proprietar a fost Dr. Friedrich Fieltsch şi aici a funcţionat Tipografia Josef Botschner.

HARTA: