1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică nr. 12

Piaţa Mică nr. 12


title}
monument
SB-II-m-A-12115

Vechime: sec. XV-XVI

Descriere:

Construcţia actuală datează din secolul XV-XVI, fiind una din primele case (din cele existente) construite pe urmele primului zid de fortificaţie al oraşului Sibiu.
Casa este formată din subsol, parter şi etaj. Subsolul e acoperit cu bolţi cilindrice având goluri în arc.
Parterul gotic în întregime e acoperit cu bolţi cu penetraţii în cruce şi bolţi cilindrice.
Acoperişul înalt în două ape, cu coamă paralelă cu faţadele, prezintă lucarne ochi pe două registre (5 spre Piaţa Mică şi 3 spre Piaţa Huet).
La etaj sunt patru încăperi boltite semicilindric şi una boltită în cruce, cu 3 travei, cu arce de descărcare spre peretele lateral al casei.
Construcţia, spre deosebire de majoritatea clădirilor de pe latura acestei pieţe, şi-a păstrat în întregime forma originală gotică atât la parter cât şi la etaj.

Elemente deosebite:

- Loggia boltită în cruce, cu patru arcade semicirculare, spre Piaţa Mică, pe pile de zidărie ce înglobează stâlpii originali din piatră (sec. XV);
- Cornişa clădirii, clasică cu elemente gotice şi renaştere;
- Usa gotică in podul casei.

Istoric:

Camera de la etaj dinspre Piaţa Huet, boltită cilindric, are o nişă în arc de cerc, care se pare a fost locul unei statui, această cameră având destinaţie de capelă.
În 1853 casa a fost cumpărată de Frederich Leonhardt iar după moartea acestuia proprietar apare fiica lui, Berta, care era căsătorită cu Andreas Kaufmann care avea un magazin de instrumente muzicale.

În partea stângă era deschis la începutul secolului XX magazinul lui Elias Eduard; În aprilie 1938 se deschide în acest spaţiu magazinul de stofe şi covoare a lui Fritz Müller.
În partea dreaptă a funcţionat până în 1912 magazinul de articole din piele al lui Samuel Reinerth, continuat de magazinul de manufacturi Hans Kerl, iar în perioada interbelică de magazinul lui I. Sandru.
În timpul celui de-al doilea război mondial în partea dreaptă apare debitul de tutun a lui Ernst Klein.

În prezent, clădirea adăposteşte Centrul de Informare şi Documentare “Cornel Irimie”, Studioul de Film Astra, o parte din laboratoarele de restaurare şi conservare ale CNM “ASTRA”, iar la subsol se află Expoziţia Muzeului de Etnografie Săsească “Emil Sigerus” – “Cahle Transilvănene – sec. XV-XIX”.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan parter, perioada interbelica