1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică Nr.17

Piaţa Mică Nr.17


title}

Vechime: sec. XVI

Descriere:

Clădirea  a fost ridicată în sec.XVI, împreună cu cele de la numerele 18, 19, 20 în scopul completării golurilor perimetrului pieţii. Faţadele de sud şi vest au fost refăcute în sec. XIX-XX. Situaţia pe latura nordică a pieţii, adiacent la scările ce conduc spre Str. Ocnei, clădirea este construită pe un plan în formă de L şi cuprinde două nivele.  Datorită diferenţelor de cote de teren, nivelul inferior este demisol înspre Piaţa Mică, unde clădirea apare cu un singur nivel în faţadă.
Accesele la nivelul inferior se fac prin scările dinspre Str. Ocnei, iar accesul la nivelul superior printr-o scară exterioară din curte.
În interior încăperile sunt boltite cilindric la demisol, iar la parter bolţile se repetă numai la două încăperi, celelate având planşee din lemn tencuite.
Acoperişul, în patru ape, are două lucarne tip ochi şi o lucarnă dreptunghiulară.

Istoric:

La începutul sec. XX clădirea este cumpărată de Reschner Heinrich care îşi deschide la parter magazinul de galanterie şi instrumente muzicale. După moartea proprietarului casa este cumpărată în 1921 de Frieda Klein, iar spaţiul comercial va fi ocupat de magazinul de manufacturi a lui T. Dordea, continuat de Ioan Şandru. În perioada interbelică apare şi restaurantul lui Nedelea.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan, perioada interbelica