1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică nr. 21

Piaţa Mică nr. 21


title}
monument
SB-II-m-A-12123

Hala măcelarilor
Vechime
: sec. XIV; 1789

Descriere:

Clădire dreptunghiulară formată din subsol, parter şi etaj. Faţada principală e caracterizată prin ritmul egal al celor 8 arcade semicirculare de la parter, pe pile masive din cărămidă, evazate spre bază, cărora le corespund 8 ferestre la etaj. Pe faţada este figurată în relief o stemă a oraşului datând din 1789, anul in care cladirea a intrat in proprietatea orasului.
Acoperişul înalt, în două ape, cu învelitoare de olane refăcută cu ocazia ultimelor restaurări şi lucarne cu rupere de pantă, prezintă o rupere de pantă spre bază. La parter se află 11 mici încăperi boltite semicilindric, iniţial destinate comerţului, accesibile din loggie. La etaj se află o singură încăpere mare, cu ferestre spre toate cele patru faţade.

Elemente deosebite:

- Loggia de la parter, cea mai frumoasă din Sibiu, boltită semicilindric cu penetraţii, cu 8 arcade semicirculare;
- Stema oraşului inclusă într-un medalion circular cu indicarea anului 1789, ancadramentele liniare ale ferestrelor şi cornişa profilată.

Istoric:

Iniţial fiind hala măcelarilor, documentată din 1370, ulterior a aparţinut postăvarilor, iar prin sec. XVIII a fost folosită şi ca depozit de cereale.
În 1765, pentru scurt timp a fost folosită ca sală de teatru, la fel în 1787 când trupa Düwald pune în scenă aici piese de Shakespeare, Goethe, Lessing, Goldoni, Voltaire sau Beaumarchais.
Din sec. XIX a fost sediul orăşenesc al măcelarilor (Fleischbänke der Stadtgemeinde).
Reuniunea ptr. Ocrotirea copiilor Sibiu care avea în grijă 200 de copii săraci, deschide prăvălia Schatzkästlein (Scrinul cu Comori) la 1 octombrie 1920.
Loggia de la parter deschisă pentru vânzare a fost obturată în anii 50 ai sec. XIX şi redeschisă cu ocazia restaurărilor iniţiate între 1968-1969 de arhitectul oraşului OTTO CZEKELIUS.
La 19 octombrie 1969 se inaugurează Casa Artelor folosită ca spaţiu pentru expoziţii temporare.
Încăperile de la parter găzduiesc în prezent Galeriile de Artă ale Muzeului ASTRA.
La etaj se află sala de expoziţii temporare a Muzeului de Etnografie Săsească “Emil Sigerus”, depozitul colecţiilor muzeului şi sala de conferinţe şi expoziţii.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Perioada interbelica
  • Perioada interbelica