1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică nr. 23

Piaţa Mică nr. 23


title}
monument
SB-II-m-A-12125

Vechime; Casa sec. XV-XVI, în parte modificată în 1750- 1800.

Descriere:

Clădirea are trei corpuri. Corpul principal format din subsol, parter şi etaj, cu o aripă la stradă, prezintă 6 axe la etaj şi 5 la parter. Acoperişul mansardat în două ape, cu coamă paralelă cu faţadă, teşit în lateral, prezintă patru lucarne ochi. Subsolul este integral boltit semicilindric, cu penetraţii şi arce dublouri. Parterul este boltit în cruce, cu decoraţii baroce. Faţadele spre curte prezintă ferestre cu ancadramente din piatră şi tencuială de factură barocă, cu colţuri evazate şi un element central cu forme vegetale. Latura lungă spre curte este prevăzută cu o cursivă la nivelul parterului, care face legătura cu turnul cu plan pătrat, situat în partea posterioară a parcelei. Cu trei nivele, acest turn a fost transformat în locuinţă în perioada barocă, atunci când s-a amenajat un spaţiu şi în acoperişul mansardat, cu două frontoane trapezoidale. Lângă turn există o trecere pietonală denivelată spre casa din Piaţa Aurarilor 5.

Elemente deosebite:

- Uşa de acces la subsol de factură Renascentistă în arc de cerc;
- Faţadele spre curte cu ancadramente din piatră şi decoraţii baroc;
- Turnul din curte transformat în locuinţă în perioada barocă.

Istoric:

Turnul de apărare alipit acestei case a făcut parte din incinta a III-a de apărare. Era amplasat în afara incintei cetăţii.
Turnul se compune din 4 nivele. Acest turn este legat printr-un coridor de acces cu casa din Piaţa Mica nr.23.  De la parterul casei printr-un coridor se ajunge la mansarda turnului.  De acolo, coboară o scară la etajul II şi la etajul I.  La parter intrarea se face prin spate.
Acoperişul azi în formă de mansardă nu este original, forma originală a turnului este cu acoperişul pătrat piramidal.
 
La sfârşitul secolului XIX aici funcţiona magazinul de galanterie şi instrumente muzicale al lui Reschner Heinrich (se mută la nr. 17). Tot aici, Babos Bela isi va deschide in 1908 magazinul de instrumente muzicale.
De menţionat şi magazinul de specialităţi al lui Fronius Friedrich, iar între 1908-1915 magazinul de vopsele şi coloniale J. B. Misselbacher.
La începutul secolului XX casa intră în proprietatea familiei Reissenberger.
Tot aici au funcţionat la sfârşitul sec. XIX diverse instituţii publice cum ar fi Registrul funciar (Grundbuchsamt), Inspectoratul Şcolar (până în 1898) şi pentru scurt timp Procuratura (Staatsanwaltschaft).

HARTA: