1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică nr. 30

Piaţa Mică nr. 30


title}
monument
SB-II-m-A-12132

sec. XV-XVI; sf. sec. XVIII

Descriere:

Clădirea de formă trapezoidală subsol, parter şi două etaje, cu un rezalit spre piaţă, are faţada structurată pe câte trei axe în fiecare din cele două segmente componente. Partea din dreapta, mai retrasă, a fost supraetajată la sfârşitul sec. XVIII. Construcţia prezintă, atât în interior cât şi în exterior – elemente de arhitectura gotică.
Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, foarte înalt în zona din stânga, prezintă lucarne ochi şi coşuri de factură barocă. Pivniţele sunt boltite semicilindric, iar parterul în cruce.
În curtea casei se pot vedea fragmente din zidul incintei a 2-a care desparte curtea de curtea caselor de pe Avram Iancu.

Elemente deosebite:

- În sala amplă de la etaj, boltită în cruce, au fost descoperite în urma restaurărilor din 2010 picturi murale pe tavan;
- Loggia deschisă de la parter boltită în cruce, cu două deschideri ogivale pe pile de zidărie;
- Faţada cu ancadramente cu lunete semicirculare cu decor radial deasupra ferestrelor.

Istoric:

În partea stângă, Franz Jahn deschide în 1842 magazinul "Franz Jahn & Comp". El era şi proprietarul clădirii. După moartea lui proprietari rămân cei doi fii: Julius şi Gustav.
În partea dreaptă, lângă gang, Nicolaus Nadasdi, originar din Caransebeş, deschide in 1870 un magazin de manufacturi care va rămâne la această adresă până în perioada interbelică.
În jurul anului 1908 cei doi fii ai lui Jahn, Gustav şi Julius, îşi deschid fiecare un magazin în altă locaţie şi vând casa lui Dumitru Popovici care era ginerele lui Nadasdi.
În partea stângă, în locul magazinului lui Jahn Franz se deschide magazinul alimentar Karl & J. Spengler.

HARTA:

ALBUM FOTO