1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Mică
  4. Piaţa Mică nr. 31

Piaţa Mică nr. 31


title}
monument
SB-II-m-A-12036

Vechime: sec. XIV; sec. XVI; 1742; sf. sec. XIX

Descriere:

Clădirea subsol, parter şi etaj prezintă în plan dreptunghiular cu 2 rezalite laterale spre piaţă. Interiorul parterului complet modernizat (plafon cu grinzi de beton) este ocupat în întregime de magazin.
Etajul este parţial acoperit cu bolţi.
Rezalitele laterale nu sunt decât prelungiri ale construcţiei pentru realizarea celor 2 pasaje de trecere: pasajul pietonal din partea stângă a clădirii şi rezalitul ce se leagă de turnul vechii primării (din dreapta).
La etaj ferestre simple dreptunghiulare, cu ancadramente simple. Din 1853 turnul a fost modificat şi încorporat actualei clădiri, iar pasajul de legătură spre strada Avram Iancu a fost acoperit prin extinderea casei.
Acest turn are parterul boltit semicilindric cu o penetraţie triunghiulară, cu o deschidere în semicerc spre piaţă şi un acoperiş înalt în două ape, cu coama paralelă cu faţada şi o lucarnă dreptunghiulară în două ape. Faţadele corpului în care este înglobat turnul, au 4 axe pe latura adiacentă acestuia, 6 pe latura lungă spre piaţă şi 2 la parter, respectiv 3 la etaj, pe latura adiacentă Turnului Sfatului. Ferestrele etajului au ancadramente profilate ce cuprind şi parapeţii. Sub cornişă se află o friză din elemente dreptunghiulare şi cercuri. Acoperişul în patru ape, cu coama paralelă cu faţada lungă, prezintă două lucarne în două ape. Pivniţele sunt boltite semicilindric iar parterul a fost transformat radical în perioada interbelică, unificându-se funcţional clădirea cu cea din str. Avram Iancu 1-3. La etaj s-au păstrat spaţii boltite semicilindric şi în cruce. Gangul spre str. Avram Iancu, mai îngust decât segmentul de sub turn, este boltit semicilindric şi aplatizat.

Istoric:

În aripa spre piaţă a funcţionat prima primărie a oraşului. Construcţia a existat, deja, în anul 1324 şi a servit ca primărie până la 1494, subsolurile fiind folosite ca închisoare şi după această dată. Aceasta era o clădire relativ mică, cu subsol şi două niveluri. La parter a avut un portic cu stâlpi de piatră. Edificiul vechii primării a fost ridicat în Piaţa Mică la 12 m de zidul celei de-a doua incinte, iar corpul de clădire ce uneşte vechea construcţie cu zidului de incintă şi Turnul Sfatului reprezintă o a doua fază de construcţie de la sfârşitul secolului XIV.

În sec. XVIII casa era în posesia comerciantului Michael Rideli.
În 1853  s-a extins clădirea deasupra PASAJULUI PIELARILOR ce lega piaţa de str. Avram Iancu.
Din 1847 la parter a funcţionat magazinul lui Carl F. Jickeli de obiecte fero-metalice. Va funcţiona sub această firmă şi în aceiaşi locaţie vreme de 100 de ani.
Carol Jickeli locuia în aceste case şi era proprietar.
Din 19 mai 1907 Carol F. Jikeli anunţa închiderea magazinelor sale în zilele de duminică şi sărbători, fiind primul magazin din Sibiu care urmează acest program.

După război magazinul s-a numit Ferometal (cunoscut sub numele de “Curtea de fier”)

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan parter, perioada interbelica