1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 2

Str. Nicolae Bălcescu nr. 2


title}
monument
SB-II-m-B-12050

Vechimea: sec. XV-XVI, sec. XVII, 1800-1825, 1936

Descriere:

Casă compusă din patru corpuri care ocupă întreg spaţiul dintre Piaţa Mare şi Hotelul Împăratul Romanilor. Casa figura cu adresa în Piaţa Mare, unde era şi intrarea principală. În prezent accesul în incintă se realizează numai pietonal de pe str. N. Bălcescu.
Corpul A are faţada principală spre piaţa şi prezintă un balcon cu coloane dorice (înc. sec. XIX) surmontate de un fronton triunghiular. Balconul este situat într-un rezalit puţin pronunţat, iar gangul iniţial aflat la parter a fost transformat în magazin la începutul sec. XX. Acoperiş abrupt, în trei ape cu coamă paralelă cu faţadele, spre piaţă cu trei lucarne de tip ochi.
Spre strada N. Bălcescu clădirea prezintă o faţadă continuă cu treisprezece axe la etaj, acoperişul evidenţiind existenţa a trei clădiri consecutive; 8 lucarne de tip ochi aşezate pe două nivele. Clădirea păstrează urme ale vechii case ridicate în sec. XV-XVI.

Istoric:

La sfârşitul secolului al XVII-lea casa se afla în proprietatea comitelui Valentin Frank von Frankenstein care era şi proprietarul casei de la nr. 6 din Piaţa Mare.
În secolul XIX casa aparţinea familiei Sonnenstein. Clădirea a fost cumpărată de la Michael Sonnenstein în jurul anului 1890 de Banca Sparkasse care a folosit etajul corpului de clădire spre piaţă drept locuinţă pentru directorul băncii. Aici a locuit Dr. Carl Wolf până în 1919.
Important vad comercial, la această adresă au funcţionat mai multe spaţii comerciale de-a lungul timpului, unele din ele rămânând puncte de referinţă în istoria comerţului sibian.
În partea stângă, lângă hotel, a funcţionat începând cu sfârşitul sec. XIX magazinul de modă a lui Frederich Baumann (1832-1909). După moartea acestuia magazinul este preluat de nepotul lui, Eduard. După război urmaşii lui Baumann împart magazinul cu Karl Konneth la început sub firma "Baumann & Konnerth", iar din 1934 doar Karl Konnerth până în aprilie 1937 când se închide.
În spaţiul rămas liber se deschide la 18 mai 1937 tot un magazin de modă, cel al lui Karl Breitenstain. După război apare Casa de modă A. Mulea până la naţionalizare.

Al doilea spaţiu de la hotel a fost ocupat de la primul război mondial şi până in anii '30 de magazinul lui Karl Engber sen. (tatăl colecţionarului Karl Engber), care vindea tutun şi ziare. Karl Engber sen. a murit în 1932 dar magazinul a continuat să mai funcţioneze câţiva ani sub aceiaşi firmă.
Tot aici a funcţionat de la sfârşitul sec. XIX magazinul şi atelierul de ceasuri a lui Adolf Hemper (până în 1932);
În colţul cu Piaţa Mare era deschis de la inceputul sec. XIX un mare magazin de haine. Din1896 şi până la naţionalizare aici a functionat magazinul lui Julius Wermescher, probabil cel mai elegant magazin de haine din perioada interbelică.
Tradiţia a fost continuată şi sub regimul comunist, în această locaţie funcţionând cel mai elegant magazin din Sibiu, "Romarta".
În partea spre piaţă, s-a deschis în aprilie 1896 Cafeneaua lui Julius Boda. În perioada interbelică găsim aici Cafeneaua Oskar Seiser.
În clădire şi-au avut sediul şi alte instituţii de-a lungul timpului, cum ar fi Direcţia Finanţelor Publice (Finanzdirektion k. u.) sau, în perioada interbelică, Siebenbürgischer Karpatenverein.

HARTA:

ALBUM FOTO