1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 5

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5


title}

Vechime: 1892 - 1895

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi două etaje, faţadă eclectică structurată pe cinci axe.
Central, portalul în arc semicircular. Ferestre în arc semicircular; cele geminate din flancuri sunt surmontate de câte un fragment de antablament (et. I). Axele centrale sunt separate prin coloane cu capitel ionic (et. I) şi corintic (et. II).  Parapetul ferestrelor etajului I, decorate cu baluştri, identic cu ferestrele centrale de la etajul II. Deasupra ultimului etaj, antablament cu  friza decorată cu ghirlande, iar cornişa sprijinită pe o friză de denticule. Acoperiş în două ape.
Curte: cursivă de lemn la ambele etaje, sprijinită pe console metalice, ferestrele cu obloane din şipci reglabile.

Pe clădire sunt amplasate patru plăci comemorative. Una dintre acestea, din 1964, face referire la faptul că aici a locuit compozitorul Timotei Popovici (1870-1950) animator al vieţii muzicale sibiene.
O a doua placă amplasată în 1968 menţionează că edificiul care a existat în acest loc a adăpostit primul sediu al Comitetului Naţional Român ales de Adunarea din 3/15 mai 1848 de la Blaj.
A treia indică faptul că aici a locuit luptătorul paşoptist Iacob Bologa.
A patra indică faptul că aici a locuit Dr. Lucian Bologa.

Istoric:

Clădirea care exista pe acest loc a fost cumpărată în 1820 de episcopul Vasile Moga care şi-a stabilit aici reşedinţa episcopală. Era o clădire cu un singur etaj. Avea corespondenţă cu casa din Wintergasse 26.
Aici a funcţionat Seminarul teologic ortodox până în 1964 şi tot aici Şaguna şi-a deschis prima tipografie în corpul din spate spre str. Timotei Popovici în 1850.
La această adresă s-a înfiinţat ASTRA la 10 martie 1861 şi tot aici a funcţionat prima bibliotecă românească din Ardeal, Biblioteca Asociaţiunii până în 1872 când se mută în str. Andrei Şaguna.

Dintre personalităţile care au locuit la această adresă: Timotei Popovici, Iacob Bologa, Dr. Lucian Bologa.

La etajul I a funcţionat sucursala din Sibiu a Băncii Româneşti (între feb. 1921 şi dec. 1936) precum şi unele societăţi de asigurări (Soc. Anonime Asigurarea Românească şi Asigurarea Ţărănească, urmate de Dacia Română)
Din 1937 aici se instalează Societatea Naţională de Gaz Metan S.A.R.
La parterul clădirii au funcţionat spaţii comerciale, cel mai important fiind în partea stângă magazinul de modă şi pălării de bărbaţi Paul Gvoitsch “Regele Pălăriilor”, deschis aici în 1932.

HARTA:

ALBUM FOTO