1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 12

Str. Nicolae Bălcescu nr. 12


title}
monument
SB-II-m-A-12052

Casa Michael Brukenthal
Vechime
: 1786-1790

Descriere:

Casă tipică de reşedinţă familială nobilă, ridicată pentru Michael Brukenthal ales “comes nationis“ şi comisarul Districtului Făgăraş. Este compusă dintr-un corp cu etaj la stradă care se continuă pe toate laturile curţii. Cuprinde 58 de încăperi (fără pivniţe)
Faţada spre stradă (6 axe) a fost transformată după moartea lui Michael Brukenthal între anii 1815-1820. Central se află gangul boltit de acces în curte. Tâmplăria tradiţională de la ferestre, în parte cu obloane din şipci reglabile.
Decoraţia constă în ancadramente simple la etaj, friză simplă şi cornişă profilată. Acoperişul în două ape cu coamă paralelă cu faţada. A fost mansardat în anii ’50 ai sec. XX.
Casa scării în 3 rampe, cu spaţiul de deasupra podestelor boltit în cruce aplatizat, este plasată la ieşirea din gang, pe partea stângă şi decorată cu nişe semicirculare, cu partea superioară ornată în formă de scoică. La etaj perimetrul curţii interioare este format dintr-o galerie deschisă.

Elemente deosebite:

- Blazoanele în stucatură (iniţial policromă) ale lui Michael von Brukenthal şi al celei de a două soţii, Kristina, contesă Teleki, aflate deasupra intrării în corpul din spate (1790);
- Faţada spre str. Xenopol, vizibilă din curtea a 2-a, care păstrează elementele originale baroc;
- Cele trei încăperi din corpul din spate au o bogată stucatură figurativă de plafon precum şi tâmplăria originală (1790).

Istoric:

După moartea urmaşilor lui Brukenthal casa a trecut în proprietatea fundaţiei Brukenthal de la care a fost cumpărată după primul război mondial de familia Vogelsang. Gustav Vogelsang (1846-1925) şi soţia Marie Vogelsang (1851-1929) erau proprietarii primei fabrici de tricotaje şi ţesătorii din Sibiu “M. Vogelsang”, deschisă în 1876, iar la parterul casei, în partea dreaptă a gangului, aveau deschis încă din 1890 magazinul de desfacere al fabricii care va funcţiona în această locaţie până la privatizare.
În perioada interbelică această casă era cunoscută sub numele de "Casa Vogelsang".
În perioada interbelică, în corpul din spate la etaj era o sală de bal. În timpul războiului aici a funcţionat Clubul Ofiţerilor Germani şi un cinema.

HARTA:

ALBUM FOTO