1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 14

Str. Nicolae Bălcescu nr. 14


title}
monument
SB-II-m-B-12053

Vechimea: sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj, prezintă 6 ferestre la etaj cu ancadramente profilate şi cornişă la partea superioară. Faţada a fost transformată la sf. sec. XIX
Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, are trei lucarne ochi. Gangul este boltit în cruce cu trei deschideri şi prezintă în pereţii laterali două nişe mari, în arc de cerc.
Aripa la stradă păstrează pivniţe medievale, boltite semicilindric, cu arce dublouri. În pod se păstrează un pinion triunghiular gotic. Mai multe încăperi de la parter sunt boltite în cruce.
La etaj se păstrează tâmplărie din perioada barocă.

Istoric:

Dintre magazinele care au funcţionat la această adresă de mentionat în partea stângă a gangului un magazin de bijuterii care funcţiona aici din sec. XIX sub diverse firme şi proprietari. Cel mai cunoscut a fost magazinul  lui Erwin Csallner deschis în iulie 1926 şi care a funcţionat până după război. În perioada comunistă s-a păstrat profilul magazinului aici funcţionând "Bijuteria".
În partea dreaptă a gangului, încă din sec. XIX au funcţionat magazine de coloniale şi delicatese, cel mai cunoscut fiind cel al lui Viktor Maurer deschis după primul război mondial.

HARTA: