1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 16

Str. Nicolae Bălcescu nr. 16


title}
monument
SB-II-m-B-12054

Casa Thellmann
Vechimea: 1870

Descriere:

Clădire monumentală formată din mai multe corpuri care formează o incintă împreună cu cele două corpuri din str. Xenopol 9. Corpul de la stradă este format din subsol, parter şi două etaje. Accesul în curte se face printr-un gang în arc de cerc, boltit în cruce cu chei de boltă circulare.
Acoperişul în două ape prezintă 3 lucarne ochi. Se păstrează tâmplăria tradiţională la ferestre.

Elemente deosebite:

- Faţada bogat ornamentată cu ancadramente, panouri florale, consolete şi balconul central susţinut de coloane cu capiteluri corintice, măşti umane la etajul 1;
- Casa scărilor cu nişe semicirculare şi cu feroneria originală a balustradei (sf. sec. XIX);
- Mozaic din piatră cu iniţialele primului proprietar, G.T. (sfârşitul sec. XIX);
- Galeria din curte cu arcade. Pe tavan s-au descoperit urme de pictură murală.

Istoric:

Ridicată în 1870 pe locul a două case mai vechi de Gottfried Thellmann. La sfârşitul sec. XIX intră în proprietatea Universităţii Săseşti până în 1937 când a intrat în proprietatea Bisericii Ortodoxe;
În sec. XIX la această adresă funcţiona Librăria Othmar Pfaundler unde a lucrat Emil Sigerus când era tânăr.
Aici au locuit la sfârşitul sec. XIX Partenie Cosma şi Dr. Carl Wolff.
La 1 octombrie 1937 este inaugurat aici Liceul Industrial de Fete de 8 clase.

HARTA:

ALBUM FOTO