1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 18

Str. Nicolae Bălcescu nr. 18


title}

Vechime; mijlocul sec. XVIII

Descriere:

Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu faţada structurată pe 4 axe. Accesul în curte se face printr-un gang amplasat în partea stângă. Gangul este boltit “a vella” pe arce dublouri.
Acoperiş în două ape cu coamă paralelă cu strada prezintă două lucarne înalte.
În curte, deasupra gangului se păstrează firma Hans Guff, magazin de manufacturi şi tricotaje din perioada interbelică. De remarcat cursiva din curte susţinută cu console metalice neogotice.

Istoric:

La sfârşitul sec. XIX aici funcţiona magazinul de bijuterii a lui Friedrich Schwabe (care era şi proprietarul casei), magazin deschis în 1853.
În 1922 se deschide magazinul de manufacturi şi tricotaje a lui Hans Gutt, a cărui firmă se păstrează încă în curte deasupra gangului.

Aici s-a născut şi a copilărit Prof. Richard Csaki.

HARTA:

ALBUM FOTO