1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 30

Str. Nicolae Bălcescu nr. 30


title}

sf. sec. XIX

Descriere:

Clădire masivă formată din subsol, parter şi etaj, prezintă o faţadă simetrică cu 5 axe. Vitrinele de la parter au partea superioară în semicerc. Acoperişul plat, în două ape, cu coamă paralelă cu strada.

Elemente deosebite:

- Gangul de acces cu grinzi masive sprijinite pe pilaştrii cu capiteluri corintice între care se află ancadramente profilate;
- Casa scării, semirotundă, prezintă nişe decorate cu statui şi balustradă bogat decorată din fier forjat (sf. sec. XIX);
- Cursiva sprijinită pe console din fontă turnată în stil neogotic;
- Faţadă în stil neoclasic bogat decorată cu bosaje şi lezene cu capiteluri corintice.

Istoric:

Casă ridicată la sfârşitul sec. XIX de Gustav Reissenberger care avea un magazin în Piaţa Mică nr. 1.
Va rămâne în proprietatea familiei Reissenberger până la naţionalizare.
Dintre magazinele care au funcţionat la parter de amintit la sfârşitul sec. XIX magazinul de mobilă al fabricii Fritz Elger, iar în perioada interbelică magazinul de coloniale al Cooperativei de Consum Andrei Bârseanu, deschis în decembrie 1935.

HARTA:

ALBUM FOTO