1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 36

Str. Nicolae Bălcescu nr. 36


title}

sec. XV, 1825-1850

Descriere:

Casă formată din subsol, parter şi etaj, cu gangul de trecere situat în partea dreaptă. Faţada prezintă la etaj 4 ferestre tradiţionale cu ancadramente simple şi lunetă semicirculară cu decor radial la partea superioară
Acoperişul înalt în două ape are o streaşină proeminentă cu intrados decorat şi prezintă două lucarne înalte, acoperite în două ape.
Pivniţele semicilindrice provin de la o casă medievală.

Istoric:

Casă ridicată de Dimitrie Andronik (1810-1880). După moartea acestuia în iulie 1880 casa rămâne urmaşilor care o donează Fundaţiei Andronik.
Din sec. XIX şi până la primul război mondial la parter a funcţionat o băcănie. În 1926 se mută în locaţie farmacia "Unirea" a lui Victor Pop, venită de la nr. 26.
În 1919 Dr. Ittu îşi deschide un cabinet medical la etaj.
Pentru scurt timp, după primul război mondial şi până în februarie 1924, când se mută în str. Tribunei, îşi are sediul aici Banca de Scont a României.

HARTA: