1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. N. Balcescu
  4. Str. Nicolae Bălcescu nr. 41

Str. Nicolae Bălcescu nr. 41


title}

sec. XVI; XVIII; 1875 (etajul II)

Descriere:

Două corpuri afrontate (A-s+p+2; B-p+1) aproximativ în L care formează o mică curte spre casa de la nr. 43. Faţada spre stradă denotă prezenţa a două etape net distincte: parterul modificat, precum şi cele două etaje. La etaj, trei + una axe, cu menţiunea că axa singulară din dreapta constă din ferestre geminate. Ferestrele sunt dreptunghiulare cu o mică balustradă şi fronton triunghiular. La  etajul II, ferestrele au cornişe drepte susţinute de console. Deasupra, apare un antablament în care friza este perforată de deschideri eliptice spre pod.
Într-o încăpere: o stucatură neogotică cu inscripţia: 1875.

- Cursiva sprijinită pe console metalice de factură neogotice şi balustrada metalică (1875).

Istoric:

Casa a fost în proprietatea familiei Jikeli, Wilhelm Jikeli avea deschis aici la mijlocul sec. XIX un depozit de maşini. În 1875 Josef Jikeli devine proprietar, modifică casa prin adăugarea unui etaj şi deschide magazinul de porţelanuri şi articole de menaj care va funcţiona până la al doilea război mondial.
Aici îşi avea sediul în 1882 Societatea de înfrumuseţarea oraşului  (Verschönerungsverein der stadt Hermannstadt.). Friedrich Jickeli era preşedinte. Ulterior sediul se mută în str. Mitropoliei 2.

HARTA: